Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Mai Linh Taxi -

Đt: 024 3833 3333

Taxi Ninh Bình -

Đt: 0229.3.633.788

Taxi Minh Long -

Đt: 0229.3.88.11.22

Taxi Xuân Thành -

Đt: 0229.3.68.68.68