Address: khách sạn kiều a Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Phone: 02292487999

Email: khachsankieuanhnb@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Kieu Anh hotel

Introdution

  • Free wifi

  • Big Hot tub

  • Air conditioning

  • Concierge

  • 24 hour security

Chính sách khách sạn

Chính sách khách sạn kiều anh

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

400,000đ /1 night Standardd 2 bed

400,000đ /1 night Suite Room Twin

600,000đ /1 night Family Room Family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)