Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
 • Bai Dinh mountainous spiritual site

  chùa bái đính Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
  chùa bái đính Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

  Located in Trang An Landscape Complex, the site belongs to Gia Sinh Commune, GiaVien District, 18km farfrom NinhBinh city and 100 km from the capital of Hanoi. The ...

 • Thung La Temple

  đền thung lá Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
  đền thung lá Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

  Thung La Temple is located next to Hoa Lu Cave with an area of about 4ha in Gia Hung Commune, Gia Vien District. This is a place to ...

 • King Le Dai Hanh Temple

  đền thờ vua đinh Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  đền thờ vua đinh Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  King Le Dai Hanh Temple is located in Truong Yen Commune, Hoa Lu District and was built on the base of Hoa Lu ancient palace. It faces the ...

 • Phat Diem Cathedral

  nhà thờ đá Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
  nhà thờ đá Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

  28km from Ninh Binh City to the Southeast, Phat Diem Cathedral covers an area of around 22 ha and is located in PhatDiem, KimSơnTown. This is one of ...

 • King Dinh Tien Hoang Temple - Gia Phuong Commune

  đền thờ vua đinh Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
  đền thờ vua đinh Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

  16km far from Ninh Binh City to the Northwest, King Dinh Tien Hoang Temple is located in Van Bong Village, Gia Phuong Commune, Gia Vien District. Legendarily, this ...

 • Dich Long Pagoda and Cave

  gia thanh Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
  gia thanh Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

  Dich Long Pagoda and Cave is located near 1A national highway and belongs to Gia Thanh Commune, Gia Vien District, 16km far from Ninh Binh City to the ...

 • King Dinh Tien Hoang Temple

  đền thờ vua đinh Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  đền thờ vua đinh Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Situated in Truong Yen Commune, Hoa Lu District, King Dinh Tien Hoang Temple was built on the base of ancient Hoa Lu palace inside a campus with an ...

 • Trang An Landscape Complex

  khu du lịch sinh thái trang Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  khu du lịch sinh thái trang Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Situated in the center of Trang An Landscape Complex, Trang An ecotourism site covers an area of about 2,168ha, 7km far from Ninh Binh city to the West. ...

 • Mua Cave

  hang mú Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  hang mú Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Located at the foot of Mua Mountain, Mua Cave belongs to Khe Dau Ha Village, Ninh Xuan Commune, Hoa Lu District. Mua Cave located inside a mountain with ...

 • Tam Coc - Bich Dong tourism site

  Ninh Hải Hoa Lư Ninh Bình Việt Nam Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  Ninh Hải Hoa Lư Ninh Bình Việt Nam Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Located in Trang An Landscape Complex, Tam Coc - Bich Dong was recognized as a World Heritage. The site belongs to Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh ...

 • Thung Nang

  đền thung nắng Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  đền thung nắng Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Thung Nang is a part of Trang An World Heritage site located in Dam Khe Village, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District. Similar to the name “Nang” (sunlight), ...

 • Dong Thai Lake

  hồ đồng thái Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
  hồ đồng thái Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

  Around 25km far from Ninh Binh City, Dong Thai Lake belongs to Yen Dong and Yen Thai Communes (Yen Mo District). Dong Thai Lake covers an area of ...

 • Van Long Wetland Nature Reserve

  Van Long Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
  Van Long Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

  Van Long Wetland Nature Reserve belongs to 7 communes of Gia Vien District, 7km far from Ninh Binh City to the North. Covering an area of above 3,000ha, ...

 • Am Tien Pagoda and Cave

  chùa âm tiền Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  chùa âm tiền Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Am Tien Pagoda and Cave is located in Ngu Phong Son Mountain range, Hoa Lu Ancient Capital relic site, Truong Yen Commune, Hoa Lu District. Am Tien Pagoda ...

 • Cuc Phuong National Park

  rừng cúc Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
  rừng cúc Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

  45km far from Ninh Binh City and deep inside Tam Diep Mountain range, Cuc Phuong National Park was founded in 1962 and located in three provinces including Ninh ...

 • Thung Nham Bird Garden

  Thung Nham Bird Garden Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  Thung Nham Bird Garden Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Thung Nham Bird Garden tourism site is located in Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, 12km far from Ninh Binh City and belongs to Trang An Natural and ...

 • Thien Ha Cave

  động thiên ha Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
  động thiên ha Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

  Situated in Son Ha Commune, Nho Quan Town, Thien Ha Cave is submerged by Tuong Mountain range - a mountain of Trang An range and considered the front ...

 • Thai Vi Temple

  đền thái vi Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
  đền thái vi Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

  Located in Tam Coc - Bich Dong tourism site, Thai Vi Temple belongs to Van Lam Village, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District. The temple is a place ...