Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Bến xe Kim Sơn -

Bến xe Ninh Bình -